Din underskrift gør en forskel

Med din underskrift er du med til at stoppe lidelserne for millioner af dyr i Europa. Danmark skal gå forrest i kampen for at ændre EU's nuværende lovgivning.

Dyrevelfærdsorganisationer over hele Europa arbejder i 2016 sammen om at få ændret Europas gældende transportforordning. I dag er lovgivningen på området slet ikke god nok. Den er alt for åben for fortolkning og i mange lande har overtrædelser ingen konsekvenser.

Under overskriften Stop The Trucks, har den europæiske paraplyorganisation Eurogroup for Animals motiveret en transportkampagne på tværs af sine medlemmer. Budskabet er simpelt: Stop lange dyretransporter og forbyd transporter over 8 timer. Hos Dyrenes Beskyttelse har vi valgt at bakke aktivt op om initiativet og støtte en kollektiv appel til Europas landbrugs- og fødevareministre om at påtage sig ansvaret for millioner af landbrugsdyrs lidelser.

Politisk opbakning i Danmark
I Danmark har skiftende regeringer, siden 2014, bakket op om et max. på 8 timers transporttid for dyr. Den opbakning skal vi bruge til at få resten af Europa med. Indtil nu støtter kun Holland, Tyskland og Sverige op om kravet.

Med vores underskrifter viser vi Danmarks fødevareminister, at vi ikke har glemt de lange meningsløse dyretransporter og at vi stadig ikke tolerer de grusomme lidelser dyr udsættes for undervejs.

Vi tager din underskrift med til Fødevareministeren med et krav om, at han skal tage konkrete initiativer overfor sine europæiske kollegaer, så vi kan få reglerne ændret.

Vores krav til nye regler
Der er flere forhold omkring dyretransporter, vi vil have ændret, så de bliver mere skånsomme for dyrene. Men den vigtigste faktor er transporttiden. Transportens længde forstærker alle gener og lidelser, og udmatter dyrene time for time. Vi har følgende krav til transporterne:

  1. Der skal fastsættes maksimale transporttider på max. 8 timer
  2. Bedre fysiske forhold på transporterne, herunder bedre plads
  3. Forbud mod at omlæsse dyrene fra et køretøj til et andet
  4. Obligatorisk veterinærkontrol af alle dyretransporter på afgangsstedet
  5. Intensiveret og brugerbetalt stikprøvekontrol af dyretransporter

Dødeligheden stiger efter 8 timer
Dyr skal opdrættes og slagtes så tæt på deres fødested som muligt. Det er veldokumenteret, at transporter er meget stressende og belastende for dyrene. For hver time, dyrene tilbringer på lastbilerne, stiger både stressniveauet og belastningen af det enkelte dyr.

Dødeligheden for både kvæg og grise stiger på transporter over 8 timer. Undersøgelser har påvist seks gange så høj dødelighed for kødkvæg på transporter over 300 kilometer og femdobling i antallet af dødsfald hos slagtesvin.

Transporter over 8 timer skal derfor kun være tilladt i form af transporter med sæd til avl eller med kød – ikke med levende dyr.