Hvad gør vi?

Dyrenes Beskyttelse er der for alle dyr. Vi hjælper dyr i nød, stopper overgreb mod dyr og kæmper for et respektfuldt og bæredygtigt forhold mellem dyr, mennesker og natur

Dansk fødevareproduktion er drevet af et ensidigt fokus på vækst, økonomi og lave omkostninger. I dag er 99 % af landbrugene intensiv storproduktion med store konsekvenser for dyrene til følge. De bliver behandlet som produktionsenheder – ikke levende væsner.

Hos Dyrenes Beskyttelse yder vi et konstant politisk pres i Danmark og på europæisk plan, hvor vi deltager i arbejdsgrupper og høringer for at bringe dyrevelfærd øverst på dagordenen.

Vi kæmper for en mere naturlig fødevareproduktion og en bæredygtig madkultur med fokus på kvalitet, omtanke og respekt for dyr og natur. Derfor er det vores mål, at:

  • Hele fødevareproduktionen bliver omlagt til enten friland eller økologi.
  • Forbruget af kød-, æg- og mejeriprodukter i DK falder
  • Andelen af dyrevelfærdsmærkede produkter stiger.

Når vi bruger mindre kød, æg og mejeriprodukter, har vi også råd til at købe bedre kvalitet. Det letter presset på produktionen, og samtidig øger det dyrevelfærden.

Kød fra dyr transporteret under 8 timer
Vi laver forbrugerguides, som giver overblik og ruster forbrugeren til at handle på baggrund af oplyste valg. Når du køber produkter med mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”, er du garanteret, at dyrene ikke er transporteret i mere end 8 timer.